Riskobservation

På Expandia ska medarbetare och inhyrd personal känna sig trygga. Arbetsglädje och en säker samt hälsosam arbetsplats är en framgångsfaktor som prioriteras högt i hela vår verksamhet och i de projekt vi bedriver.

Vårt mål är att ingen medarbetare eller person som arbetar på uppdrag av oss ska drabbas av fysisk eller psykisk ohälsa på arbetsplatsen. Vi värnar om vår arbetsmiljö och arbetar aktivt för att minimera dessa risker.  En del i detta arbete är att systematiskt granska och identifiera verksamhetens risker samt åtgärda dessa. Därför kan du här som medarbetare eller extern part till Expandia enkelt rapportera in risker i arbetet som allvarligt kan påverka Expandias organisation eller en persons liv eller hälsa. 

Inrapporterade risker skickas direkt till Expandias KMA-ansvariga för vidare hantering enligt följande rutin:  

RAPPORTERA:

Alla arbetstagare och entreprenörer ska rapportera riskobservationer i Expandias förbättringslogg eller via denna hemsida, som därefter skickas till Expandias KMA-ansvarig.

HANTERA:

KMA-ansvarig registrerar inrapporterade riskobservationer i Expandias förbättringslogg för vidare hantering av berörd chef.

ÅTGÄRDA:

Risken från inrapporterade riskobservationen åtgärdas oftast direkt. Åtgärden ska registernas i Expandias förbättringslogg, och berörd chef är ansvarig för att detta blir gjort.

FÖLJA UPP:

KMA-ansvarig tillsammans med berörd chef har ansvar att följa upp inrapporterade riskobservationer för att se till att åtgärderna blivit genomförda samt att åtgärden gett önskad effekt.

Gör en riskanmälan här

  • Max filstorlek: 128 MB.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.