Frågor & Svar

  • Varför hyr ni ut lokaler i stället för att sälja?
   Genom att ta ansvar för de tillfälliga lokalerna som hyresvärd kan vi se till att våra kunder får en bra helhetsupplevelse. Även om det kan se enkelt ut att ställa ut tillfälliga lokaler kräver det en hel del expertis.
  • Hur många plan kan man montera era moduler i?
   Vi har olika modultyper som klarar 2 eller 3 våningar som standard. Prata med oss om just era förutsättningar så hittar vi den bästa och mest kostnadseffektiva lösningen för er.
  • Vad har ni för standardmoduler?
   Vi har färdiga modulsystem för skola, förskola, kontor och boende för montage i 2 eller 3 plan. Det gör att det går snabbt och lätt att få era nya lokaler inflyttningsklara. Inget behöver byggas på plats utan modulerna kommer klara och monteras ihop på ett par veckor.
  • Kan jag utforma min modul som jag vill?
   Vi har verksamhetsanpassade lokaler för förskola, skola, kontor och boende. Det betyder att vi har olika standardlösningar inom varje segment som går att kombinera i massor av olika kombinationer utifrån era önskemål. Dessutom finns det möjlighet att utifrån dessa basmoduler specialanpassa ytterligare för att få just den lösning som ni önskar. Det bästa är att ni kontaktar oss för specifika frågor om planlösningar.
  • Hur ser era flyttbara lokaler ut?
   Navigera runt i våra virtuella visningsmoduler här så får du en bra känsla för hur de ser ut. Eller kontakta oss för ett besök! Både i Västerås och Klippan sitter vi i våra egna kontorsmoduler.
  • Går det att flytta wc till ett annat ställe?
   Våra moduler är färdigbyggda och vill man flytta en toalett så är det oftast möjligt men förenat med extra kostnader.
  • Vad har ni för golv i era moduler?
   Expandias förskolemoduler har alltid golvvärme som standard för att barnen ska kunna trivas och leka på golvet året runt. I skolsal/allrum och lekrum/ grupprum är ytskiktet linoleum. I entré och toaletter är det våtrumsmatta, samt i vissa grupprum.
  • Kan man välja fasadfärg?
   Javisst. Alla våra moduler kommer i en ljusgrå standardkulör men det går att måla om i vilken nyans man vill. Expandia kan hjälpa till med detta om ni önskar. Viktigt att tänka på är dock att modulerna måste återställas till sin standardkulör efter hyrestidens utgång. Detta för att de snabbt ska kunna kombineras ihop med andra expandia-moduler och bilda nya lokaler någon annanstans.
  • Är det möjligt att värma upp modulerna med solenergi?
   Javisst, vi kan placera solpaneler på modulernas tak! Det är en väldigt klimatsmart och kostnadseffektiv lösning. Ladda hem vårt solpanelsblad så kan du läsa mer om detta.
  • Hur värms modulerna upp?
   Det kan du som kund välja själv. Vi tillhandahåller ett flertal lösningar och kan rekommendera utifrån förutsättningarna. Nu är det även möjligt att sätta solpaneler på modulernas tak för att producera egen el. Effektivt, hållbart och grönt.

  Vilka energikrav gäller för modulbyggnader?

  Alla Expandias moduler är byggda för att uppfylla gällande byggregler, BBR, även energikraven. Vilka energikrav som gäller i respektive fall beror dels på vilken utgåva av BBR som byggherren väljer att hänvisa till. Dessutom så beror energikraven på vilket energislag som används för uppvärmning och var i landet man befinner sig. Du kan alltid vara säker på att våra moduler uppfyller gällande energikrav.

  • Vilken mark krävs för uppsättning av moduler?
   Plan, hårdgjord yta med avrinning bort från kommande modulbyggnad. Framdragning av vatten, avlopp, el och ev. data. Tänk också på att framkomlig väg till montageplatsen skall finnas, alternativt anläggas.
  • Hur stor markyta behövs för era paviljonger?
   Byggnadsarea plus minst 2,5 m runt hela byggnaden. Utvändigt mått på en Expandiamodul är 3,0×9,6m.
  • Kan ni ordna med markarbeten för våra paviljonger?
   Ja, vi har bra samarbeten med flera markentreprenörer över hela Sverige.
  • Vad behöver jag tänka på för uppställningsplatsen av modulerna?
   Tillgängligheten för modultransporter och kran. Teknisk försörjning (el och avlopp) och en uppackad jämn bärlageryta. Kontakta oss gärna för ett gemensamt platsbesök så går vi gemensamt igenom de speciella förutsättningarna.
  • Kan Expandia erbjuda totalentreprenad?
   Ja, vi kan hjälpa er med både projektering och utformning av modulbyggnaden samt dess placering och markarbeten. Vi kan också erbjuda hjälp med bygglovshandlingar, installationer av larm/data/tele och även lekplatser, möblering med mera.
  • Vad ska vi tänka på vid upphandling av moduler?
   För att underlätta upphandlingsförfarandet för våra kunder har vi anslutit oss till Rentalföretagens standardvillkor för hyresmoduler. Vi har även en upphandlingsguide med praktiska tips och råd som du kan ladda hem här.
  • Vad behöver jag som kund veta om bygglov vid hyra av tillfälliga lokaler?
   För tillfälliga lokaler krävs bygglov men det räcker med ett så kallat tidsbegränsat bygglov. Det kan man ansöka om i 5+5+5 år. Kontakta oss så hjälper vi dig genom processen.
  • Vilka handlingar krävs vid bygglovsansökan?
   Det skiljer sig lite från kommun till kommun, men generellt är det själva ansökan, sektionsritning, plan- och fasadritning med färgkoder, konstruktionsritning, arbetsmiljöplan, teknisk beskrivning, energiberäkning och en situationsplan. Vi hjälper er kostnadsfritt vid avtal med att ta fram dessa handlingar.
  • Vad innebär ett BAS-U ansvar?
   BAS-P och BAS-U utses av Byggherren och de har ett stort ansvar för arbetsmiljön i sin helhet på byggarbetsplatsen. Bas-U ansvarar för utförandet av bygget. Den ska bevaka arbetsmiljön i samband med själva byggandet.
  • När krävs det en BAS-P?
   Bas-P betyder ByggArbetsSamordnare – Projektering och Planering. Varje gång en byggherre låter uppföra en byggnation ska det enligt arbetsmiljölagen utses en Bas-P. Kontakta oss om ni behöver hjälp med detta.
  • Vem har arbetsmiljöansvaret under byggtiden?
   BAS-U
Åsa Ledin