PIa Anderberg Expandia

Expandia växlar upp – tar in styrelseexpertis utifrån

Åsa Ledin

I somras tillträdde Pia Anderberg som ny styrelseledamot för moduluthyraren Expandia Moduler AB. Med lång erfarenhet av att utveckla företag ska hon, tillsammans med rådgivaren Göran Blomberg, bidra till att Expandia tar nästa steg i sin företagsresa. – Expandia är ett otroligt välskött bolag med en fantastisk position i en snabbväxande marknad. Den pågående pandemin har gjort erbjudandet än mer attraktivt och den utvecklingen ska vi ta vara på, säger Pia Anderberg, nytillträdd styrelseledamot i Expandia.

Efter att ha smygstartat i januari för att sätta sig in i företaget och branschen tillträdde Pia Anderberg officiellt som ny styrelseledamot i samband med bolagsstämman den 29 juni. På Expandia ska hon vara ett stöd under generationsskiftet inom ägarfamiljen och bidra till att företaget tar nästa steg i sin tillväxtresa. Pia Anderberg kommer senast från Axel Johnson-koncernen som är ett av Nordens största företag inom handel och tjänster. I sin dåvarande roll som Verkställande Vice VD för HR och innovation bidrog hon till digitaliseringen av koncernens verksamheter, vilket kommer att vara en del av hennes uppdrag även på Expandia. Hon har även lång erfarenhet av styrelseuppdrag och hoppas använda sin bakgrund för att bidra med ett utifrånperspektiv för att utveckla verksamheten.
– Uppdraget i Expandia skiljer sig från ett vanligt styrelseuppdrag eftersom det till stor del består av konsultation och rådgivning. Förutom att vara ett stöd åt ägarfamiljen vill jag bidra med nya infallsvinklar på hur modulerna kan användas. Behovet av tillfälliga lösningar har blivit än större i samband med osäkerheten som följer den pågående pandemin och kommer förmodligen att fortsätta växa även efteråt, säger Pia Anderberg.

Med fokus på Norden
Pia Anderberg delar uppdraget med Expandias rådgivare och tidigare styrelseledamot Göran Blomberg. Med ett långt yrkesliv inom handel, med över 32 år som finanschef för olika företag, bland annat ICA-handlarnas Förbund, kompletterar han Pia med kompetens inom organisationsutveckling och ekonomistyrning. Även Göran Blomberg tror att behovet av modullösningar kommer att öka i spåren av pandemin och att Expandia är bra positionerade för utvecklingen. Som en av Sveriges största uthyrare av moduler ska Expandia nu accelerera tillväxten i grannländerna, men utan att förlora den familjära atmosfären inom företaget som internt beskrivs som ”Expandia-andan”.
– Expandia har vuxit väldigt snabbt under de senaste åren och det vill vi fortsätta att göra, men utan att förlora den familjära och entreprenöriella andan som finns i företaget. I närtid ska vi växa och bli större i Danmark och Finland och i takt med tillväxten behöver vi utveckla våra strukturer och processer för att anpassa dem till ett större, och allt mer internationellt, bolag, säger Göran Blomberg.

Göran Blomberg Expandia

Göran Blomberg, Rådgivare Expandia