tågtransport expandia moduler

Här är modulerna som är extra snälla mot klimatet

Åsa Ledin

Behöver skolan, förskolan eller kontoret tillfälliga lokaler? Nu finns moduler med minimalt klimatavtryck – tillverkade av återvunnet material, fraktade med tåg och med solceller på modultaket.

Modulbranschen har vuxit snabbt i Sverige under 2000-talet. Behovet av tillfälliga lokaler har ökat framför allt för skolor och förskolor men även inom vården och bland företag som behöver större ytor under en period.

– Modulernas kvalitet har förbättrats och modullösningarna har blivit mer flexibla, säger Johan Larsson, produktingenjör på svenska Expandia, och fortsätter:

– Du får med kort varsel lokaler anpassade till er verksamhet, med all fast inredning på plats. När du inte längre behöver lokalerna monterar vi ner och fraktar bort dem. Du blir direkt av med alla kostnader.

Kretslopp av moduler
Expandia har utvecklat, byggt och hyrt ut moduler sedan 1989 och idag består företagets modulflotta av cirka 21 000 moduler, alla tillverkade i Sverige. Affärsidén är cirkulär: När en modul använts färdigt av till exempel en förskola, renoveras den innan den hyrs ut till nästa kund.

En modul används normalt i över 30 år och när dess livsresa är slut landar den så gott som alltid på en permanent plats. Det kan vara på en fritidshustomt, hos en idrottsklubb eller så blir den kvar för gott i skolan som hyrt den.
– Eftersom de gedigna trästommarna inte är uttjänta kan de smidigt byggas om till något annat, som ett projektkontor, berättar Johan Larsson.

Minskar koldioxidutsläppet med 1,7 ton
Expandia strävar också efter att själva modulen ska vara så cirkulär som möjligt. Det gör man genom att använda återvunnet material och material som kan återvinnas vid både tillverkningen och när modulen senare renoveras.

– Vi har gått på djupet och utrett varje komponent och dess ingredienser, och fört en dialog med tillverkarna för att maximera andelen återvunnet material i modulerna, säger Johan Larsson.
Han förklarar att Expandia vill påverka branschen i båda ändar: dels förse tillverkarna med material de kan återvända och dels uppmuntra dem att öka sin efterfrågan på återvunnet material.

– Modulerna byggs av trä och träfiberskivor som inte är återvunnet. Men idag innehåller alla andra komponenter i modulerna återvunnet material – en insats som minskar koldioxidutsläppet med 1,7 ton per modul. Träet blir energiutvinning då det bränns den dag som det inte kan brukas längre.

Spill vid golvtillverkning skickas tillbaka
Till exempel skickar Expandia tillbaka allt spill i form av mattkanter från både fabrik och renovering till tillverkaren Tarkett, som återanvänder materialet när de gör nya golv. Även använda mattor som ska bytas ut i en modul skickas tillbaka. Det både sparar material och minskar utsläppen av koldioxid.

Ett annat exempel är plast som används för emballage.
– Vi har i dialog med tillverkaren fått dem att blanda in 40 procent återvunnen plast mot tidigare noll – vilket minskar vårt klimatavtryck med 30 ton koldioxid varje år. Målet är självklart 100 procent återvunnen plast, säger Johan Larsson, och lägger till:
– Eftersom vi är så stora att vi står för vissa mindre företags hela produktion så har vi också ett stort ansvar och goda möjligheter att göra skillnad.

Under 2020 renoverades 256 av Expandias moduler.
– Vid renoveringen i våra egna renoveringshallar har vi ingen deponi, det vill säga avfall som inte kan återvinnas.

Modulerna fraktas med tåg
Expandia har som enda företag i branschen börjat transportera delar av sin modulflotta med tåg för att minska klimatavtrycket. I samarbete med logistikföretaget Green Cargo har åtta vagnar renoverats och anpassats för att frakta totalt 16 moduler.
– Genom att låta modulerna åka tåg minskar koldioxidutsläppen med cirka 99 procent jämfört med en lastbilstransport motsvarande sträcka.

expandia modulkontor

Expandia lever som de lär. På deras egna kontormoduler är taken täckta av solceller.

Solenergi ger el till bilarna
Ett annat klimatvänligt initiativ är att erbjuda kunderna att installera solceller på modulernas tak. Elen som produceras kan täcka hela verksamhetens energiförsörjning, och vid gynnsamma förhållanden kan överskottet säljas vidare.

Och Expandia lever som de lär, de 81 anställda sitter själva och jobbar i företagets kontorsmoduler. På huvudkontoret i Västerås och på kontoret i Klippan är taken täckta av solceller.
– Med elen från solcellerna kan vi bland annat ladda företagets 36 laddbara bilar, truckar och arbetsmaskiner samt kyla byggnaden en varm och solig dag, berättar Johan Larsson.

johan larsson expandia

– Genom att använda återvunnet material har vi minskat koldioxidutsläppet med 1,7 ton per modul, säger Johan Larsson, produktingenjör på branschledande Expandia.

SINTEF-certifierade moduler

Alla ingående material i Expandias moduler är certifierade av SINTEF, en norsk certifiering som ställer väldigt höga krav på material inom områden som påverkan av inomhusklimat, jord och grundvatten samt avfallshantering och möjlighet till återvinning. En certifiering garanterar också att modulerna inte innehåller några kemikalier som kan påverka miljö och hälsa negativt.

SINTEF kontrollerar modulerna i Expandias fabriker genom inspektioner på plats. Bland annat granskas korrekt kemikalieanvändning, utförandemetoder och dokumentation.

sintef logotyp

Fakta om Expandia

  • Expandia Moduler AB:s affärsidé är att erbjuda kunder hyra av verksamhetsanpassade lokaler för kontor, skola, förskola,boende samt vård vid tidsbegränsat behov.
  • Expandia har 81 anställda och kontor i Sverige, Norge, Danmark samt Finland med huvudkontoret i Västerås.
  • Omsättning 2020: 1,2 miljarder SEK.
  • Ägare: Familjen Sköld.