Bygga i trä - här är 9 fördelar

lana.rasool@expandia.se

Expandias moduler byggs av trä från svenska skogar. Visste du att trä är brandsäkert – och att det är hälsosamt att omge sig av trä? Här är nio fördelar med att bygga i trä.

Miljöfördelar med trä

Sedan Expandia startade i slutet av 1980-talet har de samarbetat med träindustriföretaget Moelven. Mitt i Värmlandsbro – naturskönt belägen utanför Säffle – ligger en av Moelvens fabriker. Här tillverkades över 800 nya Expandia-moduler förra året.

– Vi har nu en modulflotta med cirka 22 000 moduler. Både volym- och viktmässigt består våra moduler framför allt av trä – en råvara som har flera miljöfördelar, säger Johan Larsson, produktingenjör på Expandia.

Här listar han de viktigaste:

1: Minst klimatavtryck

– Att bygga med trästommar ger betydligt lägre klimatavtryck än om du använder alternativen stål eller betong som bärande material i byggnader. Att framställa stål eller betong kräver mycket mer energi framför allt eftersom materialet måste värmas till höga temperaturer som 1400-1600 grader.

Enligt organisationen Svenskt trä kan förnyelsebara stommar i trä bidra till att minska klimatpåverkan i byggskedet med 45 procent i jämförelse med traditionell byggnation i stål och betong*.
– Adderar du att tillverkningen av moduler innebär betydligt färre och kortare transporter, kortare byggtid och minimalt med byggavfall får du ett ännu lägre klimatavtryck för hela byggprojektet, säger Therese Anhammer, projektledare och marknadsansvarig på Moelven.

2: Från planta till produkt i Sverige

En annan miljöfördel är att råvaran trä kan slå rot, växa, skördas, förädlas och fraktas till kunden – allt inom ett begränsat geografiskt område.
– Det är ovanligt för att vara ett byggmaterial, ofta behövs komponenter från olika länder. Men med trä kan allt från plantering till produktion ske lokalt i Sverige, säger Johan Larsson.

Ett aktuellt exempel är den nya Kirurgkliniken på Centralsjukhuset i Karlstad. Här har verksamheten flyttat in i Expandias modullösning som rymmer tre vårdavdelningar. Modulerna tillverkades i Moelvens fabrik av trä från svenska skogar, och fraktades endast cirka 12 mil från fabriken till sjukhuset.
Annette Andersson, chef för Regionfastigheter, säger:
– Vi har värnat om hållbarhet från upphandling till färdigt hus: En träbyggnad producerad av en regional aktör med virke till stor del från närliggande skogar. Och när vi inte längre har behov av byggnaden kommer modulerna att återanvändas till andra byggen. Det känns ansvarsfullt och bra.

Läs med här om nya Kirurgkliniken av moduler

3: Bevarar skogarna

Som tredje miljöfördel lyfter Johan Larsson fram att träindustrin bidrar till att bevara skogarna genom att använda virket och föryngra skogen. Tack vare träindustrin får skogarna ett ekonomiskt värde. Skogarna förvaltas för att hållas friska och får fortsätta vara skogsmark.
– Ett ungt träd har större kapacitet att ta till sig koldioxid och släppa ut syre än ett äldre träd. Genom att kontinuerligt föryngra delar av skogen så får vi träd i gott skick som kan ta upp mycket koldioxid idag och i framtiden.

4: Håller länge och kan återvinnas

Trä är ett hållfast och robust organiskt material. En träbyggnad kan stå i flera hundra år och trä kan sedan återvinnas.
– Träavfall kan flisas och användas till exempel i möbler. För betong är slutstationen alltid deponi, eftersom man inte kan garantera hållfastheten om betongen återvinns. Stål kräver väldigt mycket energi för att återvinnas.

Den främsta miljövinsten med Expandias trämoduler ser Johan Larsson i det cirkulära:
– När en modul använts färdigt av en kund, renoveras och anpassas den till nästa kund. I stället för att bygga en ny tillfällig förskola kan du bygga en förskola av moduler som redan brukats och som senare kan leva vidare. Därmed kan du och kanske fem andra kunder under en 30-årsperiod dela på utsläppet som en gång krävdes för att tillverka modulerna.

Förutom miljövinsterna finns andra fördelar med trä:

5: Brandsäkert

Som alla vet brinner trä, men kraven på brandsäkerhet är lika höga för träbyggnader som för andra byggnader.
– Tvärtom vad många tror har grova träprodukter lång brinntid, så trä kan vara positivt även ur brandsynpunkt. Om en stålkonstruktion börjar brinna och utsätts för hög värme förlorar den snabbt sin bärförmåga. Vid brand i trä förkolnar först det yttersta lagret och blir ett naturligt brandskydd för träet innanför. Den förkolnade ytan sänker brinnhastigheten och gör träkonstruktionen ”seg” vid brand. Den ger inte vika utan förvarning, bärförmågan sjunker successivt när träet brunnit en längre stund, förklarar Johan Larsson.

6: Snabbt, lätt och kostnadseffektivt

Att bygga hus med trästomme går som regel snabbare än med hus i sten eller betong.
Trä väger mindre vilket underlättar produktionen, från grundläggning till montering. Många projekt med trä som stommaterial blir därför billigare.

7: Ger behaglig akustik

Trä kan absorbera ljud vilket ger mindre återklang än i exempelvis ett stenhus. Därför kan akustiken bli dovare, mjukare och mer behaglig av trä.

8: Vackert och värmande

Många upplever träytor som vackra och lugnande. Kanske för att trä gör miljön mer naturlig, resonerar Anders Q Nyrud, norsk professor i miljövetenskap och naturförvaltning. ”Trämönster är så komplexa att vi kan ägna tid åt att studera dem, men inte så utmanande att vi blir trötta. De ger oss möjlighet att koppla bort smärta eller glömma att vi är stressade. Dessutom uppfattar vi ofta träytornas färger som varma och positiva”, säger Nyrud.

Trä är dessutom värmande. Det isolerar bra tack vare den luftiga strukturen som inte leder bort värmen lika lätt som vissa andra material. En japansk studie** visade att människor hellre satte sig på ytor av trä än på plast-, metall- eller cementytor utomhus. Det gällde i alla väder, men särskilt då det var kallare.

9: Hälsosamt

Trä är ett levande, naturligt material som andas och kan påverka inomhusmiljön. När vi omger oss med trä kan vi känna välbefinnande, bli mer fokuserade och kreativa samt känna mindre stress och smärta, har studier visat. Trä kan också bidra till att reglera luftfuktigheten och temperaturen inomhus – exempelvis när vi lagar mat eller duschar, och när inomhusklimatet varierar med årstider och väder.

Läs mer hos Moelven om hur trä kan få oss att må bättre


*Källor:
• Branschorganisationen Svenskt trä, svenskttra.se.
• Malmqvist, T, Erlandsson, M, Francart, N, Kellner, J. (2018). Minskad klimatpåverkan från flerbostadshus – LCA av fem byggsystem. IVL-Rapport C 344. Stockholm: Sveriges Byggindustrier.
• Adolfsson, I., Lindbäck E., Pantze, A. (2021) Klimatpåverkan från industriellt producerade flerbostadshus i trä, Tyréns rapport 308313.
**Japansk studie gjord av professor Shida Satoshi vid University of Tokyo, läs mer här.