DAGS FÖR SKOLSTART I SLOTTSSKOLANS PAVILJONGER

Åsa Ledin

Slottsskolan är bara en av Expandias många kunder som nu startar höstterminen i nya tillfälliga lokaler. — Det är en lugn miljö med bra ljus. Det blir spännande att se elevernas reaktioner på lokalerna, säger Torleif Ander som tycker att lokalerna både är moderna och luftiga. När eleverna i Slottsskolan återvänder efter sommaren är det inte till de vanliga lokalerna utan till uppställda paviljonger. Där kommer undervisningen att ske till den nya skolan står färdig.

Den gamla skolbyggnaden från 1950-talet ska rivas och i dess ställe ska nya och fräscha lokaler ta plats. Medan arbetet med nya Slottsskolan pågår kommer elever och personal att flytta till tillfälligt uppställda paviljonger.Och det är i de lokalerna som skolans drygt 300 elever kommer att få undervisning till dess att den nya skolan står färdig till hösten 2019.Torleif Ander är rektor på skolan och är nöjd med hur bra de tillfälliga paviljongerna har visat sig vara.— Det här är en bra tillfällig lösning, vi blev positivt överraskade när vi kom hit, säger han.

Trots att den nya temporära skolan är hälften så stor som den gamla skolan, har lokalerna visat sig vara rymliga.

— Det är en lugn miljö med bra ljus. Det blir spännande att se elevernas reaktioner på lokalerna, säger Torleif Ander som tycker att lokalerna både är moderna och luftiga.

Personalen är på plats och arbetar för fullt med att få ordning i de nya lokalerna. Men trots extra mycket slit är både lärare och personal positiva till flytten.

— Det är inte optimalt, men vi lägger fokus på framtiden och den nya skolan. Det här är lite som att campa, det är mycket att fixa inför hösten men vi kommer att lösa de problem som uppstår, säger Torleif Ander.

Skolstarten innebär inte bara nya lokaler för eleverna utan även flera andra förändringar som Torleif Ander hoppas ska lyfta skolan.

Bland annat införs studietid, det som tidigare har kallats för läxhjälp, inom ramen för schemat. Eleverna kommer från och med i höst att gå en halvtimme längre i skolan fyra dagar i veckan.

— Alla ska få möjlighet att få hjälp med sina studier, det ska inte vara skillnad beroende på hur ens hemsituation ser ut, berättar Torleif Ander och säger att det är många saker som hänger ihop för att skolan ska lyfta elevernas studieresultat; hälsa, hemmiljö, mat och en trygg skolmiljö är några av faktorerna som skolan kommer att arbeta med under hösten.

Redan första veckan kommer skolan arbeta med samarbetsövningar för att skapa en trygg skolmiljö för eleverna. Även två korridorsvärdar har anställts för att miljön i de nya lokalerna ska bli så trygg som möjligt.

NYA SLOTTSSKOLAN

Den gamla skolan ska rivas och ersättas med en modern skola utan korridorer. För att undvika korridorer kommer lektionssalarna ligga runt en ljusgård som ska byggas i skolans mitt.

Bygget beräknas kosta 198 miljoner kronor. Utöver det kommer 12,8 miljoner kronor gå till köp av nya inventarier.

Ytterligare 2 miljoner kommer att gå till kommunikationsinsatser för att hålla medborgare, elever, målsmän och politiker informerade om vad som händer kring skolan.