expandia 30 år

Expandia - 30 år i dag!

Åsa Ledin

Den 15 mars 1989 blev Expandia Moduler AB registrerat hos Bolagsverket och vi började hyra ut tillfälliga skollokaler av hög kvalitet. Samma år toppade Roxette Billboardlistan i USA med ”The look” och världens största sfäriska byggnad, Globen i Stockholm, invigdes.

Vår grundare Kjell Sköld flyttade hem från England och startade företaget som en hobbyverksamhet. I dag, 30 år senare, har företaget vuxit till 67 anställda i fyra länder och har en omsättning på drygt 1,1 miljarder SEK.

Vad har vi hunnit med på 30 år då? Jo, i runda slängar har vi tillverkat 19 500 moduler, genomfört 2400 projekt i Norden och haft väldigt roligt på vägen. Så vi kommer att fortsätta i minst 30 år till. Varje år kommer vi förbättra våra produkter utifrån nya lagar, vara lyhörda för kundernas önskemål och utveckla våra medarbetare så att de känner sig stolta och glada. Då drivs företaget framåt och förbättras hela tiden. Det är det vi kallar för Expandiaandan.

Kjell Sköld Expandia

"Framgången ligger i viljan att enbart anställa de bästa medarbetarna och ha mod att investera i snabb takt."

Kjell Sköld

1987 Verksamheten startas i Malmö

• 1989 Bildas bolaget Expandia Moduluthyrning AB

• 1993 Företaget flyttar till Helsingborg. Tre personer är anställda

• 2002 Etablering av Regionkontor Norr i Västerås

• 2004 Köper fastighet i Stidsvig, Klippans Kommun, ( HK )

• 2007 Etablering av Regionkontor Väst i Kungsbacka

• 2008 HK flyttas till Västerås. Expandia har vuxit till 17 medarbetare och omsätter ca 250 mkr

• 2010 Dotterbolag i Norge – Expandia Moduler A/S med placering i Drammen

• 2012 Företaget byter namn till Expandia Moduler AB. Flottan närmar sig 10 000 moduler. Vi är nu 28 medarbetare och omsätter ca 400 mkr

• 2014 Nästa steg i Norden – Dotterbolag i Danmark bildas. Hyresflottan har ökat ytterligare och är nu uppe i 11 000 moduler vilket motsvarar 310 000 kvm uthyrningsyta. Omsättningen passerar 0,5 mdkr.

• 2015 Framgångssagan fortsätter. Expandias flotta passerar 12 000 moduler vilket motsvarar ca 345 000 kvm yta. Koncernen sysselsätter nu 45 medarbetare och når en omsättning över 600 mkr.

• 2016 Efterfrågan på branschens produkter når extrema nivåer. Utveckling av ny produkt, Expandia S3000, genomförs. Expandias flotta närmar sig 14 500 moduler, omsättningen är knappt 800 MKr och koncernen har 49 anställda.

• 2017 Koncernen gör sin största investering i historien och köper nästan 3 000 moduler under året. All time high vad det gäller nyuthyrning och omsättningen är nära en miljard kronor. Koncernen äger och förvaltar nästan 17 000 moduler motsvarande 490 000 kvm och har 58 anställda i tre länder.

• 2018 Expandia etablerar sig i Finland med ett kontor i Helsingfors och anställer där tre medarbetare. Vi gör vår första affär i Finland. Koncernen omsätter över 1 MDKR och har ca 19 500 svensktillverkade moduler vilket motsvarar drygt 560 000 kvm. Antal anställda är nu 74. Våra moduler klassificeras enligt Miljöbyggnad Silver.

1989 var året då den svenska popduon Roxette toppade Billboardlistan i USA med låten The Look. Om Expandias logo hade the look 1989 kan väl diskuteras men klart är att vårt koncept med uthyrningsbara tillfälliga lokaler är en framgångssaga.