hyra moduler Expandia Jonas Wallstedt

Hyra moduler: Cirkulär lösning som gör stor samhällsnytta

Åsa Ledin

Sverige ska ställa om till en cirkulär ekonomi, enligt ett regeringsbeslut från 2020. En växande verksamhet som redan är cirkulär är svenska Expandia, som hyr ut tillfälliga lokaler. Flera kunder delar på investeringen – och minskar tillsammans klimatavtrycket. – Våra moduler används igen och igen av verksamheter som behöver dem, säger Jonas Wallstedt, vd för Expandia.

Regeringen beslutade 2020 om en offensiv nationell strategi för en cirkulär ekonomi. Den går ut på att minimera avfall och öka återanvändningen av våra resurser. Målet är att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland.

”Allt skapas för att återanvändas”
Ett exempel på en cirkulär lösning som redan existerar är moduljätten Expandia, med huvudkontoret i Västerås. Det branschledande familjeföretaget har ökat sin omsättning från 60 miljoner till drygt 1,1 miljarder kronor de senaste 20 åren. Affärsidén är att leverera tillfälliga lokaler av hög kvalitet, tillverkade i Sverige: skolor, förskolor, kontor och boenden anpassade efter respektive verksamhet.

– I vårt modulsystem går allting runt. Inget tillverkas i onödan utan skapas för att återanvändas. När en modul använts färdigt av till exempel en förskola renoverar vi och uppgraderar den innan den hyrs ut till nästa kund, berättar Expandias vd Jonas Wallstedt, som jobbat i branschen sedan 1988.

Delningsekonomi: Minskar priset och klimatavtrycket
Både moduler och tillbehör – som trappor och ramper – är utformade för att kunna monteras och demonteras flera gånger.
– Eftersom flera kunder delar på samma investering kan vi hyra ut modulerna till bra priser – samtidigt som vi minimerar vårt klimatavtryck.

Expandias moduler används normalt över 20 år och när en moduls livsresa är slut landar den så gott som alltid på en permanent plats.
– Det kan vara hos en idrottsförening, eller en förskola som vill behålla den. I mitt yrkesliv har jag överblickat ungefär 35 000 moduler och har i princip aldrig varit med om att en modul rivs och kastas på sopberget. Vi försöker återanvända allt så långt det går, miljöpåverkan är med andra ord minimal.

Modulerna ger andrum
Behovet av modullösningar har ökat stort under 2000-talet, berättar Jonas Wallstedt.
– Modulerna har blivit ett nödvändigt planeringsverktyg för kommuner, regioner och företag.

Det kan handla om att en skola ska renoveras, om att barngrupperna växer så att en förskola med kort varsel behöver större ytor eller om att ett företag snabbt expanderar.
– Ett lokalbehov kan uppstå plötsligt, både i skolans värld och i näringslivet – men en stor bygginvestering kan där och då vara för osäker eller olönsam. Att hyra tillfälliga lokaler blir andrummet som behövs så att man längre fram kan fatta ett välgrundat beslut om att bygga eller inte bygga.

Förskola i moduler Hokksund

I de flesta fall löser Expandia inte ett totalt behov, utan en tillfällig topp.
– Idag kan du välja var dina barn ska gå i förskola och skola, och det har blivit svårt för kommunerna att planera långsiktigt för sina barngrupper. En friskola kan dyka upp som snabbt blir väldigt populär – eller en friskola kan stänga; då är det kommunens ansvar att erbjuda skolplatser.

Med våra modullösningar finns vi som en resurs och hjälper kommunerna att klara pusslet.

”Renoveringen är en hjärtefråga”
För att modulerna ska kunna vandra vidare i kretsloppet och hyras ut på nytt renoveras de. Efter cirka 20 års hyrestid får de nytt liv och byggs om för att möta de nya byggkraven. Det sker i renoveringshallar i Västerås och i skånska Stidsvig.
– Inom kort kommer vi att börja bygga ett nytt huvudkontor i Västerås med en ny renoveringshall som kommer att rymma betydligt fler moduler. Renoveringen är en hjärtefråga för oss. Att renovera en modul kostar i många fall ungefär lika mycket som att investera i en ny, men att skrota en funktionell modul skulle kännas helt fel för oss. Den cirkulära idén är en del av företagets själ sedan Expandia grundades 1989.

Till skillnad från andra byggaktörer – som kan anpassa sina permanenta byggnader efter aktuella regler vid byggnationen – måste Expandias moduler leva upp till nya lagkrav och byggregler varje gång modulerna hyrs ut på nytt.
– I renoveringshallarna får modulerna inte bara nytt ytskikt, vi uppdaterar dem också till det senaste inom energieffektivitet och byggteknik.

Genom att låta modulerna åka tåg minskar koldioxidutsläppen med cirka 99 procent jämfört med en lastbilstransport motsvarande sträcka, berättar Jonas Wallstedt.”

tågtransport green cargo

Först i branschen att frakta med tåg
I modulernas kretslopp står dock transporterna med lastbil för en negativ miljöpåverkan. Expandia har därför som enda företag i branschen börjat frakta delar av sin modulflotta med tåg för att minimera klimatavtrycket.

– Vi samarbetar med logistikföretaget Green Cargo och har tillsammans renoverat och anpassat åtta vagnar som kan frakta totalt 16 moduler. Genom att låta modulerna åka tåg minskar koldioxidutsläppen med cirka 99 procent jämfört med en lastbilstransport motsvarande sträcka, berättar Jonas Wallstedt.

Så arbetar Expandia med en hållbar affärsmodell

TILLVERKNING

Alla moduler tillverkas i Sverige vilket innebär korta transportsträckor samt kontroll över kvaliteten i alla delar: från inköp och materialval till arbetsmiljön för de som bygger modulerna. Modulerna serietillverkas i stora partier vilket ger en effektiv tillverkning med lägre pris på material och minimalt med byggspill.

TRANSPORT

Som enda företag i branschen fraktar Expandia delar av sin modulflotta med tåg – i samarbete med Green Cargo – för att minska klimatavtrycket. Modulerna är byggda efter svenska mått för lastbilsflak så att lastbilstransporterna optimeras och rymmer två moduler per lastbil utan följebil.

MONTERING

Efter över 30 år i branschen har Expandia långvariga och nära relationer med entreprenörer, som säkerställer en snabb och effektiv montering. Avfallet sorteras för att återvinnas.

DRIFT OCH UNDERHÅLL

Noggrant underhåll förlänger modulernas livslängd. Underhållspersonal som målare, service- och ventilationstekniker ser kontinuerligt över lokalerna under hyresperioden.

DEMONTERING

När en kund inte längre behöver modulerna demonteras dem för att hyras ut till nya kunder.

RENOVERING

Modulerna får nya ytskikt och uppgraderas inom energieffektivitet och byggteknik för att möta aktuella byggregler. Trasiga och omoderna komponenter plockas bort och sorteras på återvinningscentraler. Modulerna serietillverkas industriellt och resurseffektivt och den största mängden avfall uppstår vid renoveringen. Expandia renoverar i egna hallar vilket ger kontroll över avfallet och möjlighet att minimera det.

PERMANENT PLATS

När en modul efter många år cirkulerat färdigt i Expandias kretslopp – modulflottan består av cirka 21 000 moduler – får den så gott som alltid en permanent plats. Kanske hamnar den på en fritidshustomt, hos en idrottsklubb eller blir kvar för gott i skolan som hyrt den.