Expandia modultransport tåg

Modultransporter med tåg minskar Expandias utsläpp

Åsa Ledin

I fortsättningen kommer Expandia att transportera delar av modulflottan med tåg. Initiativet är en del i att förverkliga vårt interna miljömål. – Vi är stolta över att, som enda modulleverantör, äntligen få till en effektiv transportlösning som minimerar vårt klimatavtryck. Satsningen kommer också att öka vår leveranskapacitet under sommarmånaderna, säger Jonas Wallstedt, VD Expandia Moduler.

I höstas invigde Expandia en ny renoveringshall i skånska Stidsvig för att effektivt kunna återanvända tidigare uthyrda moduler utan att tumma på kvaliteten. Nu tar vi ytterligare ett steg för att minska vår klimatpåverkan – från och med januari ska moduler som ska transporteras över 50 mil företrädesvis fraktas med tåg. I samarbete med logistikföretaget Green Cargo har Expandia renoverat och anpassat åtta vagnar som kan frakta två moduler vardera.

– Jag är mycket glad över att Expandia har valt att samarbeta med oss. Genom att frakta modulerna med tåg minskas koldioxidutsläppen med ca 99 procent för motsvarande sträckor jämfört med lastbilstransporter, säger Johan Lorensson, Strategic Key Account Manager på Green Cargo.

Avlastar åkeribranschen och ökar lönsamheten
Utöver att minska påverkan på klimatet innebär Expandias satsning att lönsamheten ökar vid långa transportsträckor genom att minska bränslekonsumtionen. Dessutom avlastas den hårt ansträngda åkeribranschen som särskilt under sommarmånaderna har inneburit begränsningar för Expandias leveranssäkerhet.

– Vi har flest moduletableringar under sommarmånaderna, vilket tyvärr sammanfaller med tiden på året när tillgången på lastbilar är sämst. I en bransch där snabba leveranser är viktigt har vi inte tid att vänta. Genom att använda oss av tåg får vi större kontroll och kan säkra leveranser på kort varsel även under sommaren, säger Jonas Wallstedt.

Satsningen kan utökas
Initialt ska mellan 400 och 500 moduler transporteras från fabriken i Värmlandsbro till Luleå. Skulle satsningen överträffa förväntningarna finns det option på att renovera och modifiera ytterligare två vagnar.

– Vi strävar ständigt efter att minska vårt klimatavtryck. För ett bolag som växer i en tillväxtbransch är det en utmaning, men på det här sättet löser vi en av de mest utsläppsintensiva delarna av vår verksamhet, avslutar Jonas Wallstedt.

montage av moduler