Nu monteras den nya skolan i Odensberg, Falköping

Åsa Ledin

Under måndagen lyftes de första modulerna på plats till den nya skolbyggnaden i Odensberg. Den nya skolan blir, precis som idag, en F-6-skola och byggs för 120 elever med en yta på cirka 1 100 kvadratmeter.

Arbetet med den nya skolbyggnaden i Odensberg pågår för fullt. Grundarbetet är klart och färdigmonterade taksektioner står redo att monteras.

– Från vecka 4 till och med vecka 12 kommer invändigt montage av installationer pågå i skolmodulerna. När elever och lärare kommer tillbaka från påsklovet vecka 16 tas den nya skolbyggnaden i bruk. Därefter påbörjas om- och tillbyggnaden av förskolebyggnaden och köket, berättar Krister Lundberg, byggprojektledare på fastighetsavdelningen.

Nya skolan beräknas stå klar 2023
Under våren 2021 togs ritningar och förfrågningsunderlag fram för den nya skolbyggnaden tillsammans med Link Arkitektur och Barn & Utbildningsförvaltningen.

Sensommaren 2021 tecknade Falköpings kommun kontrakt med Expandia som totalentreprenör för den nya skolbyggnaden. Under hösten 2021 har Peab anlagt en markbädd och Moelven monterat grundelementen. Om- och tillbyggnad av Odensbergs skola, förskola och kök beräknas stå klar sommaren 2023.

Skissbild av den nya skolan.

– För våra elever och lärares del så möter den nya skolan mycket bättre upp mot dagens behov av lärmiljöer. Den gamla skolan saknade bland annat hela strukturen med grupprum till lärosalarna. Vi skapar samtidigt en sammanhållen byggnad och med gemensamma utrymmen för skolan och fritidsverksamheten skapas nya möjligheter att kunna utveckla sina verksamheter och samarbeten.”

Björn Stenström, samordnare på barn- & utbildningsförvaltningen

Byggs upp av moduler

Modulerna byggs färdiga inomhus och levereras med färdigmålade väggar, mattor på golv och är delvis förberedda med el, rör och ventilation. Modulerna plastas sedan in och fraktas till montageplatsen där de snabbt monteras ihop med varandra. Detta sätt att bygga på är effektivt och tidssparande vilket gör att en kort tid efter montaget av modulerna står skolan färdig.

– Arbetet har fungerat mycket bra. Vi har en nära och tät kontakt med Falköpings Kommun. Sedan några månader tillbaka har vi haft veckovisa teamsmöten med alla inblandade för att fånga upp de frågeställningar som dyker upp under resans gång, för att allt ska kunna klaffa i slutändan. Det är korta beslutsvägar från båda håll, vilket underlättar att vi snabbt kan komma vidare i processen. Det är ett enkelt och roligt samarbete och vi ser fram emot det fortsatt, berättar Stefan Olofsson som är projektledare på Expandia.

– Eftersom det här projektet i stort sett innebär förproduktion av själva huskroppen på annan ort kändes det lite overkligt att efter bara 2 dagar se att skolbyggnaden tog form. Eluttag, innerdörrar, ja otroligt mycket var på plats redan när delarna kom på lastbilarna. Det satt till och med whiteboards på lärosalsväggarna, säger Björn Stenström.

 

Text och foto: Falköpings Kommun

skolmoduler falköping

Under veckan anländer 32 nya skolmoduler från Moelvens fabrik i Torsby.

Eva Dahlgren, ordförande i barn- & utbildningsnämnden, Krister Lundberg, byggprojektledare på fastighetsavdelningen och Björn Stenström, samordnare på barn- & utbildningsförvaltningen inspekterar en modul på väg till skolan.