skolkorridor i modulskola S3000

De 5 vanligaste myterna om moduler

Åsa Ledin

En trist barack med hälsofarlig luft och bullrig akustik? Moduler blir allt vanligare både inom offentlig sektor och i näringslivet – men omgärdas fortfarande av myter och fördomar. Här är de vanligaste.

Moduler är ett växande fenomen i Sverige och branschen omsätter idag cirka tre miljarder kronor.

Men säg modul och många tänker ”barack” – ett ord med en negativ klang.
– Barack har blivit något av ett skällsord som hänger kvar, tyvärr. Men dagens ombonade kvalitetsmoduler är en helt annan produkt. Jag brukar kalla dem paviljonger, säger Jonas Wallstedt, vd på Expandia, en av Sveriges största leverantörer av tillfälliga lokaler.

Vilka är då de vanligaste myterna om moduler?

Jonas Wallstedt listar fem – och slår hål på dem allihop.


1. Dålig inomhusluft

Många minns barackerna på 70- och 80-talen som ställdes upp på skolgården för att lösa ett akut lokalbehov. Det var trista produkter: dragiga och bullriga, med ”bilhandlarpanel” på väggarna och dålig ventilation.

Få känner till att kraven på byggteknik och energieffektivitet är lika höga på moduler som på de hus som sätts ihop av moduler idag – och som familjer bor i under många decennier. Detsamma gäller ventilationen. Ventilationssystemet i moduler måste  uppfylla samma lagkrav som för nybyggda hus, vilket garanterar en bra inomhusluft.


2. Trång låda

Moduler är lådformade – dels för att kunna transporteras på ett så effektivt och hållbart sätt som möjligt och dels för att kunna återanvändas. Därför tror många att de också känns ”lådlika”, trånga och mörka. Men modulsystem kan idag byggas luftiga och ljusa och i tre våningsplan. Expandias moduler har en takhöjd invändigt på 2,7 meter och stora fönster varvas med fönster från golv till tak för att öka ljusinsläppen. Men det som kanske förvånar mest är hur flexibla lösningarna är. Idag kan vi till exempel bygga hela skolor med musiksalar och slöjdsalar, fullskaliga tillagningskök och matsalar – eller kontor som anpassas helt efter företagets behov och arbetssätt.

Vi sätter också upp handikappanpassade äldreboenden med lägenheter som kan få eget kök och egen ingång samt personalrum och gemensamma utrymmen. Vi som arbetar på Expandia sitter i våra egna kontorsmoduler och våra besökare reagerar ofta med ett ”Wow, är det här moduler?”.


3. Dålig akustik

En trälåda med resonans som förstärker alla oljud? Ja, så var barackerna på 80-talet. Men moderna kvalitetsmoduler är tvärtom ljuddämpade med solida material i väggar, golv och tak som absorberar ljud och dämpar vibrationer – precis som i en permanent byggnad.


4. Dyrt

Många har en bild av att det är dyrare att hyra moduler än vad det i själva verket är. En viktig anledning till att lösningen är kostnadseffektiv, är att den är cirkulär. När modulerna använts färdigt av en kund, plockar vi ner dem, renoverar dem och uppgraderar dem till nästa kund. På så sätt är flera kunder med och delar på kostnaden. Att modulerna serietillverkas innebär lägre pris på material och en effektiv byggprocess. Det här är anledningen till att vi kan erbjuda lokaler av hög kvalitet till en låg hyra.

Själva flexibiliteten skapar också en kostnadseffektivitet. Du kan skala upp och ner modullösningen med kort varsel utifrån hur lokalbehovet ökar eller minskar. Behövs inte lokalerna längre monteras de ner och som hyresgäst blir du av med alla kostnader direkt.


5. Långa leveranser

En sista vanlig myt är att moduler är svåra att få tag på, och att det är en lång process innan de kan vara på plats. Expandia bygger och renoverar sina moduler i Sverige och med en modulpark på närmare 21 000 moduler kan vi ha branschens kortaste leveranstider och leverera ett modulsystem på bara några veckor. Vi optimerar transporterna så de blir så korta som möjligt och där så är möjligt transporterar vi modulerna med tåg.

Vill man så ordnar Expandia allt från ritningar, bygglov och markarbeten till el, VVS och montage. Sedan ingår service, försäkring och löpande underhåll i hyran till en fast månadskostnad.

Jonas Wallstedt, vd Expandia

– Behovet har vuxit enormt de senaste 20 åren. Det kan handla om att en skola ska renoveras eller att ett företag växer oväntat snabbt och behöver nya kontor. Då finns modulsystemen som en flexibel lösning, säger Jonas Wallstedt.