Expandia Stidsvig renoveringshall

Vi minskar vår klimatpåverkan – öppnar ny renoveringshall

Åsa Ledin

Nu effektiviserar vi vår cirkulära affärsmodell genom att öppna en ny renoveringshall i skånska Stidsvig. Den nya hallen är betydligt större än Expandias befintliga hall i Västerås. – Det här är en del i vår satsning på hållbarhet. Våra moduler ska vara ett smart val, både ur ett ekonomiskt och klimatmässigt perspektiv, Annelie Nynäs, Hållbarhetsansvarig Expandia Moduler.

Ända sedan starten för drygt 30 år sedan har Expandia Moduler haft en klimateffektiv affärsmodell. Alla moduler tillverkas i Sverige och på så sätt kan företaget säkerställa att både produktionen och materialval är resurseffektiva. Genom att återanvända modulflottan kan Expandia garantera att deras erbjudande både är prisvärt och klimatmässigt hållbart. Tidigare har begagnade moduler tagits till en renoveringshall i Västerås där de har renoverats och anpassats efter nya behov. Nu effektiviserar företaget sin cirkulära affärsmodell ytterligare genom att öppna en ny renoveringshall i skånska Stidsvig.

– I den nya hallen kommer vi att kunna renovera dubbelt så många moduler som i Västerås-hallen. Både moduler och tillbehör, som trappor och ramper, är utformade att kunna monteras och demonteras flera gånger. Eftersom flera kunder delar på samma investering kan vi hyra ut modulerna under kort tid till bra priser, samtidigt som vi minimerar vårt klimatavtryck, säger Annelie Nynäs.

 

Effektivare avfallshantering
Expandias moduler serietillverkas industriellt och resurseffektivt så den största mängden avfall uppstår vid renovering. Med den nya renoveringshallen får Expandia bättre överblick över avfallet och kan effektivisera hanteringen.

– Nu kan vi i större utsträckning kontrollera vad som slängs och sortera närmare källan. Det leder till att vi i framtiden kommer att kunna minska avfallet avsevärt, säger Annelie Nynäs.

 

Föränderliga regler
Till skillnad från andra byggaktörer, som endast behöver anpassa sina permanenta byggnader efter aktuella regler vid etablering, måste Expandias moduler leva upp till föränderliga lagkrav och byggregler varje gång modulerna hyrs ut på nytt. I renoveringshallarna uppdateras modulflottan löpande så att den lever upp till aktuella bestämmelser.

– Vår modulflotta är inte särskilt gammal, men vi börjar se effekterna av äldre modeller och lagkrav som ändras. I renoveringshallarna får modulerna får inte bara nytt ytskikt, vi uppdaterar dem även till det senaste inom energieffektivitet och byggteknik. På det sättet kan vi ge våra moduler flera liv, avslutar Annelie Nynäs.

Renoveringshall Expandia Stidsvig

I den nya hallen i Stidsvig renoveras och uppgraderas modulerna för att kunna hyras ut på nytt igen.