Expandia modul sjukhus low

Här anländer de första modulerna till Centralsjukhuset Karlstad

Åsa Ledin
Foto: Kristoffer Andrén/Region Värmland

Centralsjukhuset Karlstad står inför en stor ombyggnad. För att lösa behovet av en rymlig kirurgklinik på ett snabbt och samtidigt hållbart sätt, har Region Värmland tecknat avtal om en modullösning från Expandia. 15 februari anlände de första modulerna som specialbyggts i Torsby bara cirka tio mil från sjukhuset.

– Vi värnar hållbarhet från upphandling till färdigt hus: en träbyggnad med virke till stor del från närliggande skogar. Och när vi inte längre har behov av byggnaden kommer moduldelarna att återanvändas till andra byggen. Det känns ansvarsfullt och bra, säger Annette Andersson, chef för Regionfastigheter.

Centralsjukhuset Karlstad är Värmlands största sjukhus och tar varje år emot cirka 360 000 patienter och utför ungefär 20 000 operationer. Sjukhuset har en yta som motsvarar 26 fotbollsplaner och består av flera byggnader från olika tidsepoker där några är så gamla att de inte är anpassade för modern sjukvård. Sjukhuset ska därför byggas om och ut för en summa på cirka sju miljarder kronor, ett byggprojekt som väntas pågå i cirka 15 år.

Nu har de första nya lokalerna anlänt – i form av moduler från Expandia. Tio moduler per dag kommer att fraktas från fabriken i Torsby till Centralsjukhuset under de närmsta veckorna.

”Behövde glesa ut vårdplatser”
När modullösningen står färdig kommer den att rymma tre ljusa och luftiga avdelningar med totalt 78 vårdplatser, fördelade på tre våningsplan, där kirurgkliniken flyttar in till hösten.

– Som en konsekvens av pandemin insåg vi att vi behöver glesa ut vårdplatser för att kunna skapa smittfria vårdmiljöer. Det gör vi genom att de vårdplatser som skapas har rätt funktion: enpatientrum som är både smittsäkrare och har högre patientintegritet än de flerpatientrum som de ersätter, säger hälso- och sjukvårdsdirektören Lena Gjevert.

Huskroppen av moduler ansluts till sjukhuset med en förbindelsegång och länkas som en ”pusselbit” till den befintliga byggnaden så att hissar och trapphus kan nyttjas för att gå in i och ut ur de nya lokalerna, som byggs av totalt 111 moduler.

”Vi får en mycket effektiv byggtid, upp mot halva tiden jämfört med att bygga på plats””

Per-Ove Lennartzon, projektledare på Regionfastigheter:

– Bygga med moduler gör att vi får en mycket effektiv byggtid – upp mot halva tiden jämfört med att bygga på plats och med betongstomme. På så vis kan vi ha ett hus som är klart för driftsättning på bara några månader, säger Per-Ove Lennartzon, projektledare på Regionfastigheter.

Cirkulära moduler lever vidare

Expandias affärsidé är cirkulär. Alla moduler tillverkas i Sverige med gedigna stommar av trä för att brukas i minst 30 år. När modulerna har använts färdigt av Centralsjukhuset Karlstad kommer de att renoveras och anpassas till nästa kund.
– I vårt kretslopp av moduler går allting runt. Inget tillverkas i onödan utan skapas för att återanvändas. Våra moduler används i snitt av sex olika kunder, berättar Jacob Wallstedt.

Annette Andersson, chef för Regionfastigheter:
– Med det här tillvägagångssättet värnar vi hållbarhet från upphandling till färdigt hus: en träbyggnad producerad av en regional aktör, med virke till stor del från närliggande skogar – och när vi inte längre har behov av byggnaden kommer moduldelarna att återanvändas till andra byggen. Det känns ansvarsfullt och bra.

Snabb leverans och hög standard
Moduler är ett pålitligt alternativ när regioner behöver vårdlokaler som både levereras snabbt och håller högsta standard, berättar Jacob Wallstedt på Expandia:
– Vi kan anpassa modulerna till allt från vårdcentraler och sjukhus till omsorgsboenden för olika typer av behov. Modulerna levereras skräddarsydda och uppfyller sjukhusens hårda krav vad gäller allt från tillgänglighet till sterila miljöer.

Kostnadseffektiv lösning
Modullösningen blir också som regel kostnadseffektiv då hela projektet smidigt kan anpassas till och samordnas utifrån verksamhetens unika behov.
– Modulerna levereras färdiga vilket sparar tid och minskar kostnaderna jämfört med att bygga allt på plats. Sedan ingår service, försäkring och löpande underhåll, som Expandia ansvarar för, och när regionen inte längre behöver lokalerna monterar vi ner och fraktar bort dem. Regionen blir direkt av med alla kostnader och kan använda marken till något annat. 

 

Modulerna som är extra snälla mot klimatet, läs mer här


Jacob Wallstedt Expandia

– Modulerna har specialbyggts i flera olika storlekar av vår samarbetspartner Moelven i deras fabrik i Torsby i Värmland. Det är av yttersta vikt att modulerna lever upp till de högt ställda vårdhygienska kraven på materialval och utförande.

Jacob Wallstedt, kundansvarig på Expandia

Om Centralsjukhuset Karlstad

Fungerar både som länssjukhus för hela Värmland och som närsjukhus för invånarna i kommunerna Karlstad, Hammarö, Kil och Forshaga. Här finns ett tjugotal olika specialiteter bland annat för ögon, hud, gynekologi, njurmedicin, barnmedicin, kirurgi, PCI samt onkologi. Sjukhuset har cirka 500 vårdplatser och ungefär 3 800 anställda.


Visste du att:

  • En stomme i trä kan minska klimatpåverkan med 45 procent.
  • Träbyggnadsindustrin har i dag 3,3 månaders kortare byggtid (tid är också utsläpp och träbyggnadsindustrin är innovativ)​
  • Om hälften av Sveriges flerbostadshus år 2025 byggs i trä kan klimatpåverkan i byggskedet minska med cirka 40 procent per år.​
  • Trä är ett lokalt material men också enkelt att prefabricera stora element av. Det minskar både transporter och byggtrafik. ​

Ovanstående punkter är hämtade från Svenskt trä.

Om Expandia

  • Familjeföretaget Expandia grundades 1989, har huvudkontoret i Västerås och är en av Nordens största modulleverantörer med över 21 000 moduler.
  • Expandia ordnar allt från ritningar, bygglov och markarbeten till el, VVS och montage. Sedan ingår service, försäkring och löpande underhåll i hyran till en fast månadskostnad.
  • När en kund använt modulerna färdigt renoveras, uppgraderas och anpassas modulerna till nästa kund. Uppsägningstiden på avtal som övergått i förlängning är endast sex månader.
  • Alla moduler är tillverkade i Sverige och certifierade enligt ISO 9001, 14001, 45001 samt SINTEF