Rebbelberga skola

Ängelholms kommun

Rebbelberga skola

  • Kund: AB Ängelholmslokaler
  • Placering: Ängelholms kommun
  • Uppvärmning: El
  • Verksamhet: Tillfällig skola
  • Bruttoarea: 1750 kvm
  • Modultyp: S2000
  • Antal moduler: 68
  • Inflyttningsår: 2016/2017/2019
Det är stor brist på skollokaler i Ängelholm och barnantalet väntas öka med drygt 1 200 under tio år. Alltför många elever i små klassrum har gett dålig arbetsmiljö för både elever och lärare. Orsakerna till lokalbristen är bland annat en befolkningsökning som överstigit prognoserna och att den tidigare Roslundaskolan som användes av Rebbelberga skola inte längre får användas för undervisning.

Då behoven har varierat över tid har man valt att smart lösa platsbristen med att bygga paviljonger i fyra etapper med Expandias tillfälliga skolmoduler. Ett enkelt och kostnadseffektivt sätt för att snabbt ge utrymme för fler elever utan stor investeringsbudget till en fast månadskostnad. 2016 etablerades den första paviljongen, och senare samma år byggdes den på med en våning och utökades. Idag bildar 68 stycken S2000-moduler 12 skolsalar med tillhörande mindre grupprum bredvid Kungsgårdsskolan i Ängelholm. Paviljongskolan ska hyras i minst 60 månader och innehåller även personaldel med arbetsrum och gemensamhetsytor.

Bilder

Rebbelberga etappeskole
bra skolebrakker
skolepaviljong
rebelberga skolepaviljonger
Oppholdsrom i paviljong
Innvendig provisorisk klasserom
flyttbar skole rebbelberga
skolepaviljonger rebbelberga S2000
modulbyggning rebbelberga skole

Karta

Planritning

Plantegning Rebbelberga