• Lätt att projektera

De flesta byggprojekt är ganska krångliga. Men det finns något som är väldigt lätt att projektera – vi kallar det Skola-på-30-dagar och Kontor-på-30-dagar. På endast 30 dagar får ni hyresgästanpassade lokaler redo att flytta in i. Sedan vi startade 1989 har vi levererat tusentals skolor och kontor. Vår snabbhet och tillförlitlighet har gjort oss till en av Nordens största leverantörer av tillfälliga lokaler.

Expandia har skapat tillfälliga lokaler för

INFLYTTNINGSKLART PÅ 30 DAGAR
– SÅ GÅR DET TILL

Behovsanalys

Första steget till ett lyckat genomförande av ett modulprojekt är en behovsanalys och projektering. Tillsammans med er skapar vi den planlösning som just er verksamhet behöver. Statiska beräkningar, vindlaster m.m. tar vi enkelt fram med hjälp av våra system och vi hjälper er med handlingar som behövs för er bygglovsansökan, t.ex. ritningar, arbetsmiljöplaner, brandskyddsbeskrivningar, energiberäkningar, tillgänglighetsutredningar m.m.

Projektgenomgång

Därefter är det dags för projektgenomgång tillsammans med Expandias projektledare på montageplatsen. Här tittar vi tillsammans på framkomlighet, markförutsättningar och media. Till hjälp finns väl inarbetade checklistor som är anpassade för bl.a. skol- och förskolelokaler, kontor, boende, kök, omklädningsrum m.m.

Detaljerad Projekttidplan

Utifrån detta möte samordnas tidplanen för projektet där hänsyn tas till bl.a. bygglovsprocessen och ev. leveranstider av varor och material. Markarbeten och transporter är andra kritiska moment i tidplanen.
Tänk på att det tar tid att få fram el- och vattenserviser, detta måste byggherren beställa i god tid.
I tidplanen infogas de entreprenader som krävs för att få en komplett modulbyggnad, till exempel svagströmsinstallationer, låssystem, möblering m.m.

Entreprenad för Mark och Anläggningsarbeten

Expandia har ett väl inarbetat nätverk för de flesta sidoentreprenader. Mark- och anläggningsarbeten, framdragning av teknisk försörjning, inbrotts- och brandlarm och nätverk kan beställas via Expandia om det underlättar för er.

Genomförande av Modulmontage

Expandia tar självklart hand om hela processen för modulmontaget, allt från transporter, modullyft, bygg, el, vs, ventilation, målning och avfallshantering.

Projektledning under Genomförandefasen

Under projektets gång så arbetar Expandia väldigt nära byggherrens kontrollansvarige (KA) med egenkontroller och intyg, allt för att överlämnandet av modulprojektet ska gå smidigt och ni ska få ett snabbt slutbesked.

Inflytningsbesiktning

I samband med överlämnandet sker en inflytningsbesiktning tillsammans med er. I praktiken är detta en avstämning att de överlämnade lokalerna stämmer överens med gällande handlingar och överenskommelser träffade under genomförandetiden. I nära anslutning till detta sker även en drift- & skötselgenomgång med hyresgästerna som hjälper dem att trivas i lokalerna.

Inflyttning(sfest)

När besiktningen är färdig är det bara att flytta in i lokalerna och starta inflyttningsfesten!

Ska vi kolla på din 
mark tillsammans?

Vi kommer gärna ut och ritar och funderar på plats. Självklart utan någon kostnad. Det är alltid enklare att hitta en bra lösning när vi sett och upplevt platsen ni tänkt bygga på. Vi ses!

Vad skiljer oss från andra?

Det är svårt att veta skillnaden mellan olika modultillverkare, speciellt när många liknar varandra. Här är några av de saker som gör Expandia till ett tryggt och säkert val.

Nu kan alla designa sitt eget kontor

Växer ni ur ert kontor? Mer vår nya konfigurator kan du bygga ett nytt på fem minuter. Du får pris direkt, och allt levereras på 30 dagar.

5 saker vi bryr oss extra mycket om

Våra lokaler ska vara minst lika bra som permanenta. Därför satsar vi extra mycket på vissa detaljer. Klicka på de vita cirklarna så berättar vi mer.

{{ spot.number }}. {{ spot.title }}

{{ spot.text }}

{{ spot.number }}. {{ spot.title }}

{{ spot.text }}

3 000 REFERENSER SEDAN 1989

Sedan vi startade för över 30 år sedan har vi levererat tusentals tillfälliga lokaler till skolor, företag och boenden över hela Sverige. Här kan du se några av de lösningar vi skapat åt våra kunder.