Modulsystem K10

Kontorsmodul k10
En enkel och trygg lösning

Vår modulserie K10 är en traditionell kontorsmodul som är populär till både omklädningsrum såväl som tillfälliga projektkontor. Den är självklart svensktillverkad, uppfyller Boverkets byggregler och är väldigt klassisk i sitt fasadutförande med dolda stuprör och underhållsfritt pärlgrått fasadmaterial. I standardutförande kan K10 stå i två våningar. 

Planlösningar

Våra kontorsmoduler är enkla i sitt grundutförande och går lätt att kombinera. Titta på våra planlösningsförslag eller kontakta oss så kan vi hjälpa dig att rita upp den lösning som passar er bäst.

Utrustning & tillval

Vad behövs för ett fungerande kontor?

Våra moduler är som standard utrustade med de tillbehör och funktioner som de flesta av våra kunder önskar.
Till exempel ljudisolerande väggar mellan rummen och stegdämpande mattor i korridorer bidrar till trivsel och arbetsro.

 • TEKNISK BESKRIVNING K10

  MODULMÅTT
  Modulyttermått BxLxH 2,5 x 10,5 x 3,4 m
  Invändig takhöjd 2,7 m

  BOTTENBJÄLKLAG
  Plastmatta plus i korridor stegljudsmatta. Golvspånskiva. Tvärgående bjälkar, mineralull. Förhydringsboard, klämläkt

  TAKBJÄLKLAG
  Armerad PVC-matta, helklistrad. Plywood, luftspalt 50-100 mm. Vindskydd, tvärgående bjälkar. Mineralull, ståltrådsnät. Plastfolie, spånskiva alt. gips.

  FÖNSTERYTTERVÄGG
  Fasadskiva i kombination med fasadplåtskassetter i fasadparti. Glespanel, förstyvningsskiva. Stående regel, mineralull. Plastfolie, spånskiva alt. gips.

  MODULSKILJANDE VÄGG
  Spånskiva, stående regelstomme. Mineralull, byggboard.

  RUMSSKILJANDE VÄGG
  Färdigbehandlad gipsskiva med glasfiberväv. Stående stålregel-stomme, mineralull. Färdigbehandlad gipsskiva med glasfiberväv.

  ÖVRIGA INNERVÄGGAR
  Spånskiva, stående regelstomme. Mineralull, spånskiva.

  DÖRRAR & FÖNSTER
  Ytterdörr av aluminium med 2-glas energiruta, innerdörrar lackerade. Fönster fasaden med ett fast parti samt ett öppningsbart inåtgående.

  TAKAVVATTNING
  Separat avvattning per modul med inbyggda hängrännor samt dolda stuprör.

  YTSKIKT INVÄNDIGT
  Väggytor med glasfiberväv samt målning. Takskivor med fabriks-behandlad yta. Innerdörrar, karmar fönster samt listverk vitmålade. Mönstrade golvmattor, i våtutrymme med uppvikt sockel.

  VENTILATION
  Ventilation via enhetsaggregat med tilluftskanaler. Separat dimensionerad luftomsättning för varje uppställning. Vid behov kompletteras konferensrum med ytterligare aggregat.

  UPPVÄRMNING
  Uppvärmning sker med skyddsjordade elradiatorer som regleras via inbyggd elektronisk termostat.

  SOLAVSKÄRMNING
  Samtliga rum är försedda med ut-vändig solavskärmning ( screen )

  BELYSNING
  Allmänbelysning dimensionerad för 500 lux med begränsat uppljus. I WC/städutrymme glödljusarmatur.

  EL-INSTALLATION

  GRUNDLÄGGNING/SOCKELINKLÄDNAD
  Grundläggning utgörs enligt objekts-specifik ritning. Grunden inklädes med Cemiwoodskivor.

 • UTRUSTNINGSLISTA K10

  Invändigt:

  • Glaspartier i korridorväggar
  • Stav i samtliga rum försedd med vägguttag samt datauttag för kundens eftermontage av tele/data
  • Lysrörsarmaturer med uppljus och HF-don i rum
  • Stegljudsdämpande matta i korridor
  • Ventilation FXT och komfortkyla

  Utvändigt:

  • Trappa i aluminium med dubbla handledare
  • Som option finns ramp i aluminium, 6 m avsedd för nivåskillnad 0,5 m
  • Entrébelysning

  Samtliga rum är försedda med utvändig solavskärmning, s k screen som regleras från rummet

solpaneler expandia moduler
Solpaneler - för ett hållbart samhälle

Visste du att våra kontor går att få med solpaneler på taken? Det är både en energismart och kostnadseffektiv lösning jämfört med till exempel ett vattenburet system. Solpaneler placeras på paviljongernas tak och via solceller omvandlas solstrålarna till elektricitet. Om ni producerar mer solel än ni använder, levereras den tillbaka till elnätet. Den elen får ni som producent betalt för och ni kan istället köpa extra el under de tillfällen då ni använder mer än ni genererar.

Referenser

K10 moduler

Helsingborgs hamn

Helsingborg
Helsingborgs hamn expanderar. För att frigöra plats för fler containeruppställningar behövde kontoret med omklädningsrum flyttas. Expandias kontorsmoduler K10 passade perfekt.
Läs mer
Kjapt kontor thule

Thule Group

Hillerstorp, Småland
Thule Group expanderar i snabb takt, både vad det gäller produktions-, test- och kontorsytor. Idag skapar 20 expandiamoduler yteffektiva kontorslandskap åt företaget i Hillerstorp.
Läs mer
Midlertidig omsorgsbolig med separat inngang

Säfsta Hill

Vingåker
I Vingåker finns 6 Expandialägenheter. Varje lägenhet är ljus och luftig på 57 kvm och har två rum med eget kök, toalett och entré.
Läs mer
Midlertidig sykehus

Östra sjukhuset

Göteborg
Kirurgmottagningen på Östra sjukhuset i Göteborg har haft verksamhet i Expandias moduler i fyra år och hösten 2018 utökades även förlossningen med en paviljong.
Läs mer
Spiserom med gule detaljer

Landskrona Energi

Landskrona
Landskrona Energi var trångbodda i sina befintliga lokaler. Expandias moderna K2000-moduler ger numera kontorsplats åt drygt 30 personer inklusive konferensrum och gemensamhetsytor.
Läs mer
Midlertidig skole med saltak

Akademiska Hus

Stockholm
I Frescati Hage i Stockholm hyr Akademiska Hus en paviljong av Expandia för att ge plats åt 20 kontorsplatser och tre stora föreläsningssalar.
Läs mer
Moduler med hvite fasadeplater

Brenntag

Frederikssund
Brenntag fick snabbt ett stort behov av mer kontor, mötesrum och matsalar. I samarbete med Expandia hittade man snabbt en lösning som uppfyllde företagets alla önskningar.
Läs mer
Midlertidige moduler koblet til eksisterende bygning

Alfa Laval

Ronneby
Hos Alfa Laval i Ronneby bilder 24 nytillverkade K2000-moduler en tvåvåningsbyggnad. Här finns stort kök med gott om matplatser och öppna kontorslandskap samt några mindre kontors- och konferensrum.
Läs mer