Modulsystem K10

Kontorsmodul k10
En enkel och trygg lösning

Vår modulserie K10 är en traditionell kontorsmodul som är populär till både omklädningsrum såväl som tillfälliga projektkontor. Den är självklart svensktillverkad, uppfyller Boverkets byggregler och är väldigt klassisk i sitt fasadutförande med dolda stuprör och underhållsfritt pärlgrått fasadmaterial. I standardutförande kan K10 stå i två våningar. 

Planlösningar

Våra kontorsmoduler är enkla i sitt grundutförande och går lätt att kombinera. Titta på våra planlösningsförslag eller kontakta oss så kan vi hjälpa dig att rita upp den lösning som passar er bäst.

Utrustning & tillval

Vad behövs för ett fungerande kontor?

Våra moduler är som standard utrustade med de tillbehör och funktioner som de flesta av våra kunder önskar.
Till exempel ljudisolerande väggar mellan rummen och stegdämpande mattor i korridorer bidrar till trivsel och arbetsro.

  MODULMÅTT
  Modulyttermått BxLxH 2,5 x 10,5 x 3,4 m
  Invändig takhöjd 2,7 m

  BOTTENBJÄLKLAG
  Plastmatta plus i korridor stegljudsmatta. Golvspånskiva. Tvärgående bjälkar, mineralull. Förhydringsboard, klämläkt

  TAKBJÄLKLAG
  Armerad PVC-matta, helklistrad. Plywood, luftspalt 50-100 mm. Vindskydd, tvärgående bjälkar. Mineralull, ståltrådsnät. Plastfolie, spånskiva alt. gips.

  FÖNSTERYTTERVÄGG
  Fasadskiva i kombination med fasadplåtskassetter i fasadparti. Glespanel, förstyvningsskiva. Stående regel, mineralull. Plastfolie, spånskiva alt. gips.

  MODULSKILJANDE VÄGG
  Spånskiva, stående regelstomme. Mineralull, byggboard.

  RUMSSKILJANDE VÄGG
  Färdigbehandlad gipsskiva med glasfiberväv. Stående stålregel-stomme, mineralull. Färdigbehandlad gipsskiva med glasfiberväv.

  ÖVRIGA INNERVÄGGAR
  Spånskiva, stående regelstomme. Mineralull, spånskiva.

  DÖRRAR & FÖNSTER
  Ytterdörr av aluminium med 2-glas energiruta, innerdörrar lackerade. Fönster fasaden med ett fast parti samt ett öppningsbart inåtgående.

  TAKAVVATTNING
  Separat avvattning per modul med inbyggda hängrännor samt dolda stuprör.

  YTSKIKT INVÄNDIGT
  Väggytor med glasfiberväv samt målning. Takskivor med fabriks-behandlad yta. Innerdörrar, karmar fönster samt listverk vitmålade. Mönstrade golvmattor, i våtutrymme med uppvikt sockel.

  VENTILATION
  Ventilation via enhetsaggregat med tilluftskanaler. Separat dimensionerad luftomsättning för varje uppställning. Vid behov kompletteras konferensrum med ytterligare aggregat.

  UPPVÄRMNING
  Uppvärmning sker med skyddsjordade elradiatorer som regleras via inbyggd elektronisk termostat.

  SOLAVSKÄRMNING
  Samtliga rum är försedda med ut-vändig solavskärmning ( screen )

  BELYSNING
  Allmänbelysning dimensionerad för 500 lux med begränsat uppljus. I WC/städutrymme glödljusarmatur.

  EL-INSTALLATION

  GRUNDLÄGGNING/SOCKELINKLÄDNAD
  Grundläggning utgörs enligt objekts-specifik ritning. Grunden inklädes med Cemiwoodskivor.

  Invändigt:

  • Glaspartier i korridorväggar
  • Stav i samtliga rum försedd med vägguttag samt datauttag för kundens eftermontage av tele/data
  • Lysrörsarmaturer med uppljus och HF-don i rum
  • Stegljudsdämpande matta i korridor
  • Ventilation FTX och komfortkyla

  Utvändigt:

  • Trappa i aluminium med dubbla handledare
  • Som option finns ramp i aluminium, 6 m avsedd för nivåskillnad 0,5 m
  • Entrébelysning

  Samtliga rum är försedda med utvändig solavskärmning, s k screen som regleras från rummet

solpaneler expandia moduler
Solpaneler - för ett hållbart samhälle

Visste du att våra kontor går att få med solpaneler på taken? Det är både en energismart och kostnadseffektiv lösning jämfört med till exempel ett vattenburet system. Solpaneler placeras på paviljongernas tak och via solceller omvandlas solstrålarna till elektricitet. Om ni producerar mer solel än ni använder, levereras den tillbaka till elnätet. Den elen får ni som producent betalt för och ni kan istället köpa extra el under de tillfällen då ni använder mer än ni genererar.

Referenser